مراحل اخذ حمایت از حضور در نمایشگاه ها

 

فرایند اخذ حمایت‌ برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی

 

گام‌ها

اقدام

تاریخ شروع تاریخ پایان

توضیحات

1. مراجعه به سامانه ثبت درخواست صندوق نوآوری و شکوفایی (غزال) و ثبت درخواست 1398/02/01 1398/12/10 1- آدرس سامانه غزال؛ ghazal.inif.ir

2- در صورتی‌که نام کاربری غزال برای شرکت دانش‌بنیان تعریف نشده است با شماره 42170777-021 تماس حاصل نمائید.

2. بررسی درخواست شرکت در دفتر توانمندسازی صندوق 1398/02/01 1398/12/15 درخواست‌های ثبت‌شده، حداکثر ظرف یک هفته کاری در دفتر توانمندسازی بررسی می‌شود.
3. اطلاع‌رسانی دفتر توانمندسازی به شرکت (تأیید اولیه یا رد) 1398/02/01 1398/12/15 نتیجه بررسی درخواست از طریق ایمیل دفتر توانمندسازی به شرکت دانش‌بنیان اعلام می‌شود.
4. حضور شرکت در نمایشگاه و نظارت توسط کارگزار اجرایی/ دفتر توانمندسازی 1398/02/01 1398/12/15
5. ارسال مدارک به دفتر توانمندسازی

(از طریق ایمیل: tejarisazi@nsfund.ir)

1398/03/01 1398/12/20 1. حمایت‌ها و تسهیلات مالی صرفا پس از حضور در نمایشگاه و اخذ گواهی حضور پرداخت می‌شود.

2. حمایت‌ها فقط به منظور اجاره و ساخت غرفه در نمایشگاه و با ارائه فاکتور رسمی انجام می‌گیرد.

3. مدارکی که پس از حضور در نمایشگاه باید ارائه شود:

– گواهی حضور در نمایشگاه داخلی

– فاکتور رسمی هزینه اجاره و ساخت غرفه

– رسید/مدرک رسمی واریز وجه برای اجاره و ساخت غرفه

– نامه درخواست حمایت خطاب به دفتر توانمندسازی (همراه با ارائه شماره حساب و شبا شرکت در متن نامه)

– فرم و گزارش حضور در نمایشگاه

6. بررسی مدارک توسط کارگزار اجرایی دفتر توانمندسازی 1398/03/01 1398/12/25
7. اعلام نتیجه به شرکت و واریز هزینه به حساب شرکت 1398/03/01 1399/01/31 1. میزان حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی برای حضور در نمایشگاه داخلی، معادل 70 درصد وجه پرداختی توسط شرکت دانش‌بنیان برای اجاره و ساخت غرفه و تا سقف 10 میلیون تومان برای هر نمایشگاه است که پس از تأیید دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌شود.

2. شرکت‌های دانش‌بنیان تا پایان سال 1398، می‌توانند تا حداکثر 20 میلیون تومان برای حضور مستقل و 20 میلیون تومان برای حضور در پاویون‌های صندوق، از حمایت صندوق برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی مختلف برخوردار شوند.

8. ارائه گزارش و تکمیل فرم شرکت در نمایشگاه صندوق نوآوری و شکوفایی 1398/03/01 1398/12/25 شرکت دانش‌بنیان موظف است فرم گزارش نمایشگاه را که از طریق دفتر توانمندسازی فرستاده می‌شود، تکمیل و ارسال کند.

 

در نمایشگاه‌هایی که توسط سایر سازمان‌ها و نهادها نیز حمایت می‌شود، سقف حمایت صندوق حداکثر 5 میلیون تومان خواهد بود.

درصورت وجود ابهام یا سوال با ایمیل دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس Tejarisazi@inif.ir مکاتبه کنید.

ایمیل:  tejarisazi@inif.ir

کانال اطلاع‌رسانی: Tavanmandsazi@