صندوق نوآوری و شکوفائی با هدف شبکه‌سازی و کمک به تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان و با رویکرد اطلاع‌رسانی فرصت‌های موجود در اکوسیستم نوآوری و فناوری جهت ارائه توانائی‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان و یا اعلام نیازهای فناورانه و نیز انتقال تجربیات شرکت‌های دانش‌بنیان درحوزه‌های تخصصی اقدام به حمایت مالی و اجرائی از برگزاری رویدادهای انتقال تجربه و فناوری و سپس حمایت‌های مالی از توافقات شرکت‌های دانش‌بنیان و مشتریان آنها در جریان رویدادهای تبادل فناوری نموده است. شرکت‌های دانش‌بنیان، صاحبان ایده، فناوران، صاحبان مشاغل، خریداران و سایر علاقه‌مندان حوزه نوآوری و فناوری می‌توانند با حضور در این رویدادها از مزایا و دستاوردهای آن بهره‌مند شوند.