هوشمندانه کسب و کار کنیم خدمتی جدید از دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی
عارضه یابی..... این حمایت ها برای اولین بار و تا سقف پانصد هزار تومان جهت عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا استان ها به شرکت های دانش بنیان نوپا، تولیدی و صنعتی پرداخت می شود.
خواهشمند است درخواست خود را از طریق سامانه غزال ثبت نمائید و مراحل اخذ حمایت و راهنمای ثبت نام را مطالعه فرمائید.
همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت