فرایند اخذ حمایت بلاعوض عارضه‌یابی پایه

 ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

 

گام اقدام شروع پایان توضیحات
1 مراجعه به سامانه ثبت درخواست صندوق (غزال) و اعلام درخواست  98/05/01  98/10/30 1-آدرس سامانه غزال

ghazal.inif.ir

شرکت دانش‌بنیان باید هنگام ثبت درخواست، مشاور انتخابی خود را مشخص کند.

2 بررسی درخواست شرکت توسط دفتر توانمندسازی صندوق 98/05/06 98/10/30 درخواست‌های رسیده توسط دفتر توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری بررسی و نتیجه اولیه اعلام می شود.
3 اطلاع رسانی دفتر توانمندسازی به شرکت (تایید اولیه یا رد)  98/05/06 98/10/30
4 عقد قرارداد شرکت مشاور و شرکت دانش بنیان  98/05/06 98/10/30 شرکت مشاور موظف است پس از ثبت نام شرکت دانش بنیان نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. در این مرحله توافق نامه (شامل عدم افشای اطلاعات، فرایند مالی، خروجی های قابل ارایه به شرکت دانش بنیان و سایر ملاحظات ) میان شرکت دانش بنیان و کارگزار صندوق منعقد می شود.

لازم به ذکر است که انتخاب و تشخیص صلاحیت همکاری با کارگزار، با شرکت دانش بنیان است و صندوق صرفا لیستی از کارگزاران را که صلاحیت اولیه آنها تائید شده است در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهد و در مورد مفاد قرارداد شرکت دانش‌بنیان با کارگزار و عملکرد کارگزار هیچ مسئولیتی ندارد و صرفا برخی توصیه‌های مورد نظر در قرارداد را به صورت اختیاری به شرکت‌های دانش‌بنیان پیشنهاد می‌کند

5 انجام فرایند عارضه یابی 98/05/06 98/10/30
6  

اعلام آمادگی پایان فرآیند عارضه یابی

 

 

 

98/06/06 98/10/30  
 
7 اعزام منتور صندوق 98/06/12 98/10/30 در پایان فرآیند عارضه‌یابی، ناظر اجرایی صندوق نوآوری و شکوفایی، انجام صحیح فرآیند عارضه یابی را بررسی می کند و به هر دلیلی (قصور کارگزار یا قصور شرکت دانش‌بنیان) انجام فرآیند مذکور را ناقص تشخیص دهد می تواند نسبت به اعلام اختتام فرآیند حمایت اقدام نماید و هیچگونه حمایتی از شرکت دانش‌بنیان در صورت نقص فرآیند صورت نخواهد پذیرفت.
8 پرداخت سهم حمایتی 98/07/01 98/12/15 ارزش ریالی عارضه‌یابی پایه شرکت‌های دانش‌بنیان مبلغ 100 میلیون ریال است که سهم حمایتی صندوق 70 درصد مبلغ کل را پوشش می‌دهد. کارگزار  پس از اتمام فرآیند عارضه‌یابی و تسویه حساب با شرکت دانش‌بنیان برای دریافت سهم حمایتی، مستندات لازم به شرح زیر را ارائه می‌کند:

– قرارداد با شرکت دانش‌بنیان

– رسید واریز وجه شرکت دانش‌بنیان به شرکت کارگزار

– نامه تایید حسن انجام کار

– نامه درخواست حمایت عارضه‌یابی به معاونت توسعه صندوق (اعلام شماره شبا)

ایمیل :  tavanmandsazi@inif.ir

کانال اطلاع رسانی : Tavanmandsazi@