فرایند اخذ تسهیلات حمایتی عارضه یابی

 ویژه شرکت‌های دانش بنیان

 

گام اقدام شروع پایان توضیحات
1 مراجعه به سامانه ثبت درخواست صندوق (غزال) و اعلام درخواست  97/05/02  97/10/30 1-آدرس سامانه غزال

http://automation.nsfund.ir/

2-درصورتی که نام کاربری غزال برای شرکت دانش بنیان تعریف نشده است، جهت دریافت اطلاعات با شماره 42170777 تماس حاصل نمایید.

شرکت دانش بنیان  باید هنگام ثبت درخواست مشاور انتخابی خود را مشخص نماید.

2 بررسی درخواست شرکت توسط دفتر توانمندسازی صندوق  97/05/06  97/10/30 درخواست های رسیده توسط دفتر توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری بررسی و نتیجه اولیه اعلام می شود.
3 اطلاع رسانی دفتر توانمندسازی به شرکت (تایید اولیه یا رد)  97/05/06  97/10/30
4 عقد قرارداد شرکت مشاور و شرکت دانش بنیان  97/05/06 97/10/30 شرکت مشاور موظف است پس از ثبت نام شرکت دانش بنیان نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. در این مرحله توافق نامه (شامل عدم افشای اطلاعات، فرایند مالی، خروجی های قابل ارایه به شرکت دانش بنیان و سایر ملاحظات ) میان شرکت دانش بنیان و کارگزار صندوق منعقد می شود.

لازم به ذکر است که انتخاب و تشخیص صلاحیت همکاری با کارگزار، با شرکت دانش بنیان می باشد و صندوق صرفا لیستی از کارگزاران را که صلاحیت اولیه آنها تائید شده است را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می دهد و در مورد مفاد قرارداد شرکت دانش بنیان با کارگزار و عملکرد کارگزار هیچ مسئولیتی ندارد و صرفا برخی توصیه های مورد نظر در قرارداد را به صورت اختیاری به شرکت های دانش بنیان پیشنهاد می کند

5 انجام فرایند عارضه یابی 97/05/06 97/10/30
6  

اعلام آمادگی پایان فرآیند عارضه یابی

 

 

 

97/06/06 97/10/30  
 
7 اعزام منتور صندوق 97/06/12 97/10/30 در پایان فرآیند عارضه یابی ناظر اجرایی صندوق نوآوری و شکوفایی، انجام صحیح فرآیند عارضه یابی را بررسی می کند و به هر دلیلی(قصور کارگزار یا قصور شرکت دانش بنیان) انجام فرآیند مذکور را ناقص تشخیص دهد می تواند نسبت به اعلام اختتام فرآیند حمایت اقدام نماید و هیچگونه حمایتی از شرکت دانش بنیان در صورت نقص فرآیند صورت نخواهد پذیرفت.
8 پرداخت هزینه به شرکت دانش بنیان 97/07/1 97/12/15 ارزش ریالی عارضه یابی شرکت های دانش بنیان مبلغ 100میلیون ریال می باشد که سهم حمایتی صندوق 70 درصد مبلغ کل می باشد.شرکت دانش بنیان پس از اتمام فرآیند عارضه یابی و تسویه حساب با شرکت کارگزار جهت دریافت سهم حمایتی

مستندات لازم جهت پرداخت را ارایه می نماید:

–          قرارداد با شرکت کارگزار

–          رسید واریز وجه به شرکت کارگزار

–          نامه درخواست حمایت عارضه یابی به معاونت توسعه صندوق (اعلام شماره شبا)

ایمیل :  tejarisazi@nsfund.ir

کانال اطلاع رسانی : Tavanmandsazi@