فرایند اخذ تسهیلات حمایتی عارضه یابی

 ویژه شرکت‌های دانش بنیان

 

گام اقدام شروع پایان توضیحات

1

مراجعه به سامانه ثبت درخواست صندوق (غزال) و اعلام درخواست 96/11/16 96/12/15 1-آدرس سامانه غزال

http://automation.nsfund.ir/

2-درصورتی که نام کاربری غزال برای شرکت دانش بنیان تعریف نشده است، از طریق راهنمای فراموشی رمز عبور و ارسال پیامک ، اطلاعات ورود را دریافت نمایید.

شرکت دانش بنیان  باید هنگام ثبت درخواست مشاور انتخابی خود را مشخص نماید.

2

بررسی درخواست شرکت توسط دفتر توانمندسازی صندوق 96/11/16 96/12/15

درخواست های رسیده توسط دفتر توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری بررسی و نتیجه اولیه اعلام می شود.

3

اطلاع رسانی دفتر توانمندسازی به شرکت (تایید اولیه یا رد) 96/11/16

96/12/15

4

عقد قرارداد شرکت مشاور و شرکت دانش بنیان 96/11/23

96/12/15

شرکت مشاور موظف است پس از ثبت نام شرکت دانش بنیان نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. در این مرحله توافق نامه (شامل عدم افشای اطلاعات، فرایند مالی، خروجی های قابل ارایه به شرکت دانش بنیان و سایر ملاحظات ) میان شرکت دانش بنیان و مشاور منعقد می شود.

5

ارایه پیش پرداخت شرکت دانش بنیان به شرکت مشاور 96/11/23

96/12/15

به منظور تضمین همکاری شرکت دانش بنیان با شرکت مشاور و لزوم تعهد شرکت به انجام فرآیند عارضه یابی، شرکت دانش بنیان موظف است 10 درصد مبلغ قرارداد یا پیش فاکتور را (معادل 500،000 تومان) به شرکت مشاور پرداخت نماید.

6

انجام فرایند عارضه یابی 96/11/24

96/12/15

7

اعلام آمادگی پایان فرآیند عارضه یابی 96/12/5

96/12/15

 

8

اعزام منتور صندوق 96/12/6

96/12/15

9 پرداخت هزینه به شرکت دانش بنیان 96/12/16 96/12/25

پس از پایان فرایند ، به ازای هر شرکت دانش بنیان مبلغ 4،500،000تومان به شرکت دانش بنیان  از طرف صندوق پرداخت می شود. اراِیه ی گزارش نهایی منوط به پرداخت و تسویه حساب از سوی شرکت با شرکت مشاور  و ارایه ی اسناد مثبته ی پرداخت می یاشد.

 

ایمیل :  tejarisazi@nsfund.ir

کانال اطلاع رسانی : Tavanmandsazi@