HEADER

 

شرکت های دانش بنیان برای موفقیت صرفا نمی توانند به توانمندی های فنی خود متکی باشند و نیازمند تقویت توان مدیریتی و سازمانی خود نیز می باشند. در این راستا دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به حمایت از شرکت های دانش جهت استفاده از خدمت عارضه یابی با هدف شناسایی چالش های سازمانی آنها و ارائه راهکارهای مدیریتی می نماید.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی اختصاصی شرکت های دانش بنیان با توجه به استقبال شرکت ها در مرحله اول ارائه خدمت، مرحله دوم ثبت نام از شرکت های دانش بنیان جهت بهره مندی از تسهیلات بلاعوض دریافت خدمت عارضه یابی را از 2 مرداد ماه آغاز نموده است.

شرکت های دانش بنیان می توانند از تسهیلات بلاعوض صندوق نوآوری و شکوفایی به مبلغ 100میلیون ریال در سال جهت بهره مندی از خدمت عارضه یابی استفاده نمایند. این خدمت توسط کارگزاران مورد تایید صندوق به شرکت های دانش بنیان ارایه می شود. شرکت های دانش بنیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس http://cbd.nsfund.ir/diagnosis مراجعه نمایید.

register2