HEADERصندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری»  ویژه شرکت های دانش بنیان استان اصفهان نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با کاربرد CRM، موارد شکست و موفقیت CRM، روش های جذب مشتریان و روش های اندازه گیری رضایت مشتری آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتریان

زمان برگزاری: پنج شنبه10 اسفندماه

crm&csm-poster

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره 232،000تومان می باشد که با حمایت 75درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 58،000تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 32619192-031 تماس حاصل نمایید.