HEADER

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی « اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی » نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با انواع نامه های بازرگانی، ساختار، محتوا و سبک نامه  آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: اصول مکاتبات بازرگانی

زمان برگزاری: 25 و  26 مهرماه
photo_2018-10-01_08-19-19 (1)

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره298،000تومان می باشد که با حمایت 75درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 74،500تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره88310113-021 داخلی 250تماس حاصل نمایید.