HEADERصندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی « حاکمیت شرکتی و جایگاه هیات مدیره در شرکت های ایرانی »ویژه شرکت های دانش بنیان استان فارس نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با مفهوم شناسی حاکمیت شرکتی و جایگاه آن در موفقیت و شکست شرکتها، بررسی سیر تحولات حاکمیت شرکتی، نقش ها و مسولیت های هیات مدیره در حوزه حاکمیت شرکتی  آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت:حاکمیت شرکتی و جایگاه هیات مدیره در شرکت های ایرانی

زمان برگزاری: 26 مهرماه
کارگاه حاکمیت شرکتی و جایگاه هیات مدیره در شرکت های ایرانی (2)

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 80 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره350،000 تومان می باشد که با حمایت 80درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 70،000تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 05135003273تماس حاصل نمایید.