1234

 

فرآیند اخذ حمایت یادگیری شرکتی

شرکت های دانش بنیان خواهشمند است گام ها و توضیحات مربوط به هریک را به طور دقیق مطالعه نمائید.

گام اقدام شروع پایان توضیحات

1

مراجعه به سامانه ثبت درخواست صندوق (غزال) و اعلام درخواست

98/02/07

 98/11/30

1-آدرس سامانه غزال

bpms.nsfund.ir

شرکت دانش بنیان هنگام ثبت درخواست عنوان دوره آموزشی تخصصی و متناسب با حوزه فعالیت شرکت، رزومه مدرس به همراه پیش فاکتور هزینه و لیست بیمه افراد حاضر در دوره را ارایه نماید.مدارک درخواستی به عنوان پیوست فرم یادگیری شرکتی هنگام ثبت نام در سامانه غزال بارگذاری می شود.(عنوان دوره آموزشی بر اساس نیاز تخصصی خود شرکت می باشد و حد نصاب افراد  حاضر در دوره حداقل 10 نفر می باشد.)

2

بررسی درخواست شرکت توسط دفتر توانمندسازی صندوق

98/02/07

98/11/30

درخواست های رسیده توسط دفتر توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری بررسی و نتیجه اولیه اعلام می شود.

3

اطلاع رسانی دفتر توانمندسازی به شرکت (تایید اولیه یا رد)

98/02/17

98/11/30

4

اعلام حضور ناظر صندوق نوآوری و شکوفایی در روز برگزاری دوره در محل شرکت دانش بنیان (در صورت نیاز)

97/02/27

98/11/30

5

برگزاری دوره

97/02/27

98/11/30

تاریخ برگزاری دوره  از طریق ایمیل به دفتر توانمندسازی اطلاع رسانی شود.

6

ارسال مدارک به دفتر توانمندسازی

98/02/30

98/11/30

مدارک جهت پرداخت شامل موارد زیر می باشد:

قرارداد منعقد شده با مدرس معرفی شده

ویدیوی برگزاری دوره به مدت زمان 1 ساعت

نطرسنجی دوره

فیش پرداختی به مدرس/ سایر هزینه ها

نامه درخواست حمایت خطاب به دفتر توانمندسازی (همراه با ارائه شماره حساب و شبا شرکت)

7

بررسی دفتر توانمندسازی

98/02/30

98/11/30

 

8

اعلام نتیجه

98/02/30

98/11/30

میزان حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی جهت برگزاری دوره آموزشی شرکت دانش بنیان، شامل هزینه مدرس دوره و در سقف ریالی مشخص شده پرداخت می شود.

9

ارایه حمایت از سوی دفتر توانمندسازی

97/03/1

98/11/30

1-حمایت ها و تسهیلات مالی صرفا به شرکت دانش بنیان پرداخت می شود.

2-تمامی حمایت ها و مبالغ پرداختی مشروط به برگزاری دوره  و انعقاد قرارداد با مدرس دوره می باشد.