1234

 

فرآیند اخذ حمایت یادگیری شرکتی

شرکت های دانش بنیان خواهشمند است گام ها و توضیحات مربوط به هریک را به طور دقیق مطالعه نمائید.

گام اقدام شروع پایان توضیحات

1

مراجعه به سامانه ثبت درخواست صندوق (غزال) و اعلام درخواست

96/09/11

 96/11/25

1-آدرس سامانه غزال

http://automation.nsfund.ir/

2-درصورتی که نام کاربری غزال برای شرکت دانش بنیان تعریف نشده است با شماره 42170777 -021خانم بشیری تماس حاصل نمائید.

شرکت دانش بنیان هنگام ثبت درخواست عنوان دوره آموزشی رزومه مدرس به همراه هزینه پیشنهادی و لیست بیمه افراد حاضر در دوره را ارایه نماید.

2

بررسی درخواست شرکت توسط دفتر توانمندسازی صندوق

96/09/18

 96/11/25

درخواست های رسیده توسط دفتر توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری بررسی و نتیجه اولیه اعلام می شود.

3

اطلاع رسانی دفتر توانمندسازی به شرکت (تایید اولیه یا رد)

96/09/18

 96/11/25

4

اعلام حضور ناظر صندوق نوآوری و شکوفایی در روز برگزاری دوره در محل شرکت دانش بنیان (در صورت نیاز)

96/09/25

 96/11/25

5

برگزاری دوره

96/09/25

 96/11/25

تاریخ برگزاری دوره  از طریق ایمیل به دفتر توانمندسازی و در سامانه غزال اطلاع رسانی شود.

6

ارسال مدارک به دفتر توانمندسازی

96/09/26

 96/11/25

مدارک جهت پرداخت شامل موارد زیر می باشد:

قرارداد منعقد شده با مدرس معرفی شده

ویدیوی برگزاری دوره به مدت زمان 1 ساعت

نطرسنجی دوره

فیش پرداختی به مدرس/ سایر هزینه ها

نامه درخواست حمایت خطاب به دفتر توانمندسازی (همراه با ارائه شماره حساب و شبا شرکت)

7

بررسی دفتر توانمندسازی

96/09/27

 96/11/25

 

8

اعلام نتیجه

96/10/2

 96/11/25

میزان حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی جهت برگزاری دوره آموزشی شرکت دانش بنیان، شامل هزینه مدرس دوره و در سقف ریالی مشخص شده پرداخت می شود.

9

ارایه حمایت از سوی دفتر توانمندسازی

96/10/2

 96/11/25

1-حمایت ها و تسهیلات مالی صرفا به شرکت دانش بنیان پرداخت می شود.

2-تمامی حمایت ها و مبالغ پرداختی مشروط به برگزاری دوره  و انعقاد قرارداد با مدرس دوره می باشد.