HEADER

صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان، اقدام به حمایت از برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی در محل شرکت های دانش بنیان می کند. در این خدمت، تمامی شرکت های دانش بنیان صنعتی و تولیدی با بیش از 20 نفر نیروی انسانی می توانند دوره های آموزشی تخصصی موردنیاز را در محل شرکت خود برگزار و از حمایت های بلاعوض صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده نمایند.

از تیرماه سال 1395 تا پایان آبان سال 1396، شرکت های دانش بنیان به میزان بیش از 6000 نفر ساعت آموزشی از حمایت های توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه یادگیری برخوردار شده اند. کارگاه های آموزشی به صورت آنلاین و حضوری اجرا شده است.لذا در راستای برنامه راهبردی توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان، ثبت نام جهت برگزاری دوره های آموزشی در مکان شرکت های دانش بنیان با اولویت استان های کوچک تر و کمتر برخوردار انجام می شود.

جزئیات خدمت، اولویت بندی استان ها جهت ثبت نام و نحوه درخواست آن در پرتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس CBD.NSFUND.IR و در منوی خدمات- یادگیری-یادگیری شرکتی به اطلاع شرکت های دانش بنیان رسیده است.