آشنایی با قراردادهای پیمانکاری در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعیصندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با قراردادهای پیمانکاری در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی» نموده است. در این کارگاه آموزشی دو روزه ، مدیران و کارشناسان با روابط حقوقی در پیمان ها، حقوق پیمانکاران، کانال های ارتباطی کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی و انواع بدهی پیمانکاران آشنا می شوند.

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت:آشنایی با قراردادهای پیمانکاری در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی

زمان برگزاری:17 و 18 مهرماه

446329028_326050

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره650،000تومان می باشد که با حمایت 75درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل 162،500 تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 66086771-021 داخلی 102 تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

register2