صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه به اهمیت دریافت استانداردهای ملی و بین المللی توسط شرکت های دانش بنیان و حضور آن ها در جوایز ملی و بین المللی مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری، تسهیلات بلاعوضی را با شرایط ویژه به شرکت های دانش بنیان جهت دریافت استانداردها و جوایز ارائه می نماید

به اطلاع شرکت های دانش بنیان می رساند، خدمات جدید حمایت از مشاوره و اخذ استانداردهای ملی و بین المللی دفتر توانمندسازی در سال 1397 به تعویق افتاده است. ددر صورت تصویب حمایت ها و فرآیند ها ، طرح از ابتدای مهرماه 97 اطلاع رسانی خواهد شد. درصورت بروز هرگونه سوال، به بخش سوالات متداول مراجعه و یا به tavanmandsazi@nsfund.ir ایمیل بزنید.