HEADER

صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان، اقدام به حمایت از برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی در محل شرکت های دانش بنیان می کند. در این خدمت، تمامی شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع 1 و تولیدی نوع 2 با بیش از 20 نفر نیروی انسانی می توانند دوره های آموزشی تخصصی موردنیاز را در محل شرکت خود برگزار و از حمایت های بلاعوض صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف 50 میلیون ریال استفاده نمایند. (یادآور می شود چنانچه شرکتی در هر یک از مراحل دریافت خدمت یادگیری در محل شرکت،  تسهیلات دریافتی از صندوق را پرداخت ننماید و در لیست خاکستری صندوق قرار بگیرد ، فرآیند دریافت خدمت توانمندسازی برای آن شرکت متوقف خواهد شد.)

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی خدمت یادگیری شرکتی را با هدف  استفاده ی شرکت های دانش بنیان در سراسر کشور از خدمات توانمندسازی-خدمت یادگیری ارایه می نماید.

از تیرماه سال 1395 تا پایان خرداد ماه سال 1397، شرکت های دانش بنیان به میزان بیش از 12000 نفر ساعت آموزشی از حمایت های توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه یادگیری برخوردار شده اند. لذا در راستای برنامه راهبردی شرکت دانا به منظور توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان، ثبت نام جهت برگزاری دوره های آموزشی در مکان شرکت های دانش بنیان از تاریخ 16 تیرماه سال 97  انجام می شود.

جزئیات خدمت، اولویت بندی استان ها جهت ثبت نام و نحوه درخواست آن در پرتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس CBD.NSFUND.IR و در منوی خدمات- یادگیری-یادگیری شرکتی به اطلاع شرکت های دانش بنیان رسیده است.

register2