headerصندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت های دانش بنیان حمایت می کند. این کارگاه های آموزشی در محل شرکت های دانش بنیان صنعتی و تولیدی که بالای 20 نفر نیروی انسانی دارند برگزار می شود.

خدمت یادگیری شرکتی بر اساس نیاز شرکت های دانش بنیان تولیدی و صنعتی و با توجه به لزوم آموزش پرسنل این شرکت ها، در راستای خدمات یادگیری دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی اجرا می شود. امکان بهره گیره گیری از این خدمت با اولویت استان های مناطقی که از خدمات یادگیری کمتر استفاده نموده اند،فراهم شده است. بدین ترتیب 10 اولویت استانی برای ثبت نام خدمت یادگیری فعال شده است.

شرکت های دانش بنیان تولیدی و صنعتی استان های خوزستان، سمنان، گیلان و هرمزگان می توانند از تاریخ 2دی ماه تا9دی ماه جهت ثبت نام و تایید اولیه اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی خدمات-خدمات یادگیری-یادگیری شرکتی در پورتال توانمندسازی مراجعه نمایید

register2