HEADER

صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان، از برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی در محل شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده های دانش بنیان حمایت می کند. در این خدمت، تمامی شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع 1 و تولیدی نوع 2 با بیش از 20 نفر نیروی انسانی می توانند دوره های آموزشی تخصصی موردنیاز را در محل شرکت خود برگزار و از حمایت های بلاعوض صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف 50 میلیون ریال استفاده نمایند.

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی خدمت یادگیری شرکتی را با هدف  استفاده ی شرکت های دانش بنیان در سراسر کشور از خدمات توانمندسازی-خدمت یادگیری و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در محل شرکت ارایه می نماید.

از تیرماه سال 1395 تا پایان اسفندماه ماه سال 1397، شرکت های دانش بنیان به میزان بیش از 21،000 نفر ساعت آموزشی از حمایت های توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه یادگیری برخوردار شده اند.

فرآیند دریافت خدمت یادگیری در پرتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس CBD.NSFUND.IR و در منوی خدمات- یادگیری-یادگیری شرکتی به اطلاع شرکت های دانش بنیان رسیده است.

 

register2