ارائه گسترده خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی از تیرماه سال 1395 آغاز شد. گزارش عملکرد مدیریت توانمندسازی تا پایان اردیبهشت ماه 1398 به تفکیک خدمات ارائه‌شده به شرکت‌های دانش‌بنیان منتشر شده است.

برای مشاهده و دریافت گزارش عملکرد لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.

 

گزارش عملکرد مدیریت توانمندسازی