HEADER2

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «برندینگ بین الملل» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه، مدیران و کارشناسان با مزایای برندسازی، سطوح برندسازی در صادرات، راهبردهای تعمیم برند در صادرات، ایجاد تمایز و رابطه آن با فرآیند بازاریابی و عناصر برند آشنا می شوند

حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه

عنوان خدمت: برندینگ بین الملل

زمان برگزاری: چهارشنبه 18 بهمن ماه

branding.poster

هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 60درصدی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی می شوند. هزینه شرکت در این دوره 250,000تومان می باشد که با حمایت 60درصد صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت دانش بنیان مبلغی معادل100,000تومان پرداخت می کند. در صورت هر گونه سوال با شماره 66127642-021 داخلی 101 تماس حاصل نمایید.

جهت ثبت نام می توانید بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

register2