هوشمندانه کسب و کار کنیم
حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در جوایز ملی و بین المللی
بهره وری در سازمان دهی صنایع هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. لذا بررسی عواملی که می تواند زمینه مناسب برای رقابت در میان عاملان اقتصادی، جهت رقابتی تر شدن فعالیت شرکت ها درصنعت و بازارها را ایجاد نماید، ضروری می باشد.رقابت پذیری بعنوان ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشوری محسوب می گردد و با توجه به ضعف ساختار و عمکرد بنگاه های اقتصادی در صنعت کشور، شناخت فاکتورهای اثر گذار، درجه بندی آنها و بدست آوردن جایگاه در بازارهای جهانی را تسهیل می نماید. حضور شرکت های دانش بنیان در جوایز به شناخت وضعیت موجود و رقابت پذیری آن ها در سطح ملی و بین المللی کمک می نماید. دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی جهت توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان برای حضور شرکت های دانش بنیان در جایزه مدیریت فناوری و نوآوری و جشنواره بهره وری تسهیلات حمایتی درنطر گرفته است.
همراه شرکت های دانش بنیان در مسیر موفقیت