HEADER

بهره وری در سازمان دهی صنایع هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. لذا بررسی عواملی که می تواند زمینه مناسب برای رقابت در میان عاملان اقتصادی، جهت رقابتی تر شدن فعالیت شرکت ها درصنعت و بازارها را ایجاد نماید، ضروری می باشد.

رقابت پذیری بعنوان ابزاری برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشوری محسوب می گردد و با توجه به ضعف ساختار و عمکرد بنگاه های اقتصادی در صنعت کشور، شناخت فاکتورهای اثر گذار، درجه بندی آنها و بدست آوردن جایگاه در بازارهای جهانی را تسهیل می نماید. حضور شرکت های دانش بنیان در جوایز به شناخت وضعیت موجود و رقابت پذیری آن ها در سطح ملی و بین المللی کمک می نماید.

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی جهت توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان برای حضور شرکت های دانش بنیان در جایزه مدیریت فناوری و نوآوری و جشنواره بهره وری تسهیلات حمایتی درنظر گرفته است

شرکت های دانش بنیان نوپا تا سقف 20،000،000 ریال (معادل 50 درصد هزینه ثبت نام) و شرکت های دانش بنیان صنعتی و تولیدی تا سقف 40،000،000 (معادل 50 درصد هزینه ثبت نام) از تسهیلات حمایتی حضور در جوایز استفاده نمایند.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر بر روی ثبت نام کلیک نمایید.

register2