فرایند اخذ تسهیلات حمایتی حضور در جوایز(جایزه مدیریت فناوری و نوآوری و جشنواره ملی بهره وری)

 ویژه شرکت‌های دانش بنیان

گام

اقدام شروع پایان

توضیحات

1

مراجعه به سامانه ثبت درخواست صندوق (غزال) و اعلام درخواست 96/11/24 97/1/31

1-آدرس سامانه غزال

http://automation.nsfund.ir/

2-درصورتی که نام کاربری غزال برای شرکت دانش بنیان تعریف نشده است، از طریق راهنمای فراموشی رمز عبور و ارسال پیامک ، اطلاعات ورود را دریافت نمایید.

2

بررسی درخواست شرکت توسط دفتر توانمندسازی صندوق 96/11/24 97/1/31

درخواست های رسیده توسط دفتر توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری بررسی و نتیجه اولیه اعلام می شود.

3

اطلاع رسانی دفتر توانمندسازی به شرکت (تایید اولیه یا رد) 96/11/24

97/1/31

4

ثبت نام شرکت در دبیرخانه جایزه 96/11/24

97/1/31

 

5

تکمیل اظهارنامه جایزه و انجام فرآیند عارضه یابی 96/12/1

97/1/31

7

ارسال مدارک به دفتر توانمندسازی 97/3/31 97/6/31

مدارک جهت پرداخت شامل موارد زیر می باشد:

–  فیش پرداختی به دبیرخانه جوایز

   –  ارایه گزارش بازخورد و نتیجه ارزیابی به دفتر توانمندسازی

8

بررسی دفتر توانمندسازی 97/4/1

97/6/31

 

9

پرداخت حمایت به شرکت دانش بنیان 97/4/8 97/6/31

-حمایت ها و تسهیلات مالی صرفا به شرکت دانش بنیان پرداخت می شود.

– تمامی حمایت ها و مبالغ پرداختی مشروط به حضور در فرآیند ارزیابی است.

 

ایمیل :  tejarisazi@nsfund.ir

کانال اطلاع رسانی : Tavanmandsazi@