دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهداف راهبردی و نیاز سنجی های صورت گرفته، برگزار می نماید:

عنوان برنامه: آشنایی با خدمات لیزینگ و ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی

ارائه کننده:  مهندس امانی اقدم (مدیر توسعه بازار و ابزارها صندوق نوآوری و شکوفایی) 

حوزه تخصصی: استراتژی، برنامه ریزی و تفکر راهبردی

زمان: سه شنبه13مهرماه ، ساعت 17-15

نحوه برگزاری: آنلاین

ثبت نام: از طریق مراجعه به لینک زیر و ثبت نام افرادی از شرکت که قصد حضور در دوره را دارند.

 

 


baner-ثبت نام

baner-click-fghjgh

baner-click-web