در این رویداد نیازهای فناورانه شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو)، گروه صنعتی ماموت، گروه خودروسازی سایپا، ParsMCS، شرکت رایزکو، مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا و شرکت جتکو ارائه شد.