با توجه به چالش‌های متعدد موجود در پاکسازی و نظافت شهر و نقشی که نوآوری و فناوری می تواند در کاهش هزینه‌های این بخش و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی ایفا کند، محور نخستین رویداد InnoTehran، حوزه مدیریت پسماند شهری قرار داده شده است. مدیریت پسماند شامل مجموعه اقداماتی است که تولید، ذخیره‌ سازی موقت، جمع آوری، انتقال، پردازش و دفع پسماند را شامل می شود و ورود فناوری‌های جدید به آن علاوه بر بهبود شاخص‌های اقتصادی، می تواند بر حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا نیز موثر باشد.

درهمین راستا و برای رفع نیازهای نوآورانه و فناورانه شهرداری تهران، با مشارکت سازمان فاوای شهرداری تهران، صندوق نوآوری و شکوفایی و شبکه خدمات نوآوری بومرنگ هم‌آرا، با محوریت نوآوری باز و با هدف بهره‌مندی این مجموعه بزرگ مدیریت شهری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و مشارکت این شرکت‌ها در توسعه شهر هوشمند در محل گردهمایی ایوان شمس برگزار گردید.

در این رویدادنیازهای شهرداری تهراندر حوزه مدیریت هوشمند پسماند شهری نیازهای زیر مطرح شد.