khabar-500 miard

صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب گزارش عملکرد یک ساله خود برآورد کرده که ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۸۳۳ طرح مصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، جمع کل مصوبات صندوق تا ۱۷ اسفند‌ماه ۱۳۹۴ برای ۸۳۳ طرح دانش‌بنیان، ۵,۰۲۲,۶۱۶ میلیون ریال بوده است. این در حالی است که در سال ۹۳ مبلغ مصوب برای ۳۱۷ طرح، ۱,۰۲۲,۷۴۷ میلیون ریال بود و در سال ۹۲ نیز مبلغی مصوب نشده بود. بر اساس این آمار، میزان مصوبات صندوق برای طرح‌های دانش‌بنیان در سال ۹۴ نزدیک به ۴ برابر سال ۹۳ بوده است. 

انواع تسهیلاتی که تاکنون به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه‌شده عبارت‌اند از تسهیلات تولید صنعتی، سرمایه در گردش، قبل از تولید صنعتی، قرض‌الحسنه، لیزینگ و ضمانت‌نامه. همچنین تعداد مصوبه‌های صندوق، ۸۵۲ مصوبه است. این امر بدین دلیل است که برخی طرح‌ها بیش از یک مصوبه داشته‌اند و از بیش از یک خدمت استفاده کرده‌اند.

1

نمودار ۱. عملکرد صندوق از منظر تعداد خدمات ارائه‌شده (برحسب تعداد، اسفند ۱۳۹۴)

2

نمودار۲. عملکرد صندوق از منظر تعداد خدمات ارائه‌شده (برحسب نسبت تعدادی، اسفند ۱۳۹۴)

حجم و تعداد طرح‌های بررسی‌شده در صندوق نوآوری و شکوفایی طی ۲ سال گذشته (۱۳۸۲ طرح، که عمدتا سرمایه ثابت، ضمانت‌نامه و لیزینگ بوده‌ است) در مقایسه با بانک‌های بزرگ کشور چشمگیر و بی‌سابقه است.

3

نمودار ۳. عملکرد صندوق از منظر مبلغ خدمات ارائه‌شده (برحسب مبلغ، میلیون ریال، اسفند ۱۳۹۴)

بیشترین مبلغ تسهیلات از نوع تولید صنعتی است و مجموع تسهیلات تولید صنعتی ۲,۵۲۳,۶۳۳ میلیون ریال بوده است. مجموع تسهیلات سرمایه در گردش و قبل از تولید صنعتی به ترتیب ۱,۱۰۳,۰۹۸ میلیون ریال و ۴۰۸,۴۸۷ میلیون ریال بوده و در رده‌های دوم و سوم ازنظر مبلغ تسهیلات قرار دارند (نمودار ۳).

4

عملکرد صندوق از منظر مبلغ خدمات ارائه‌شده (برحسب نسبت ریالی، اسفند ۱۳۹۴)

تسهیلات تولید صنعتی، سرمایه در گردش و قبل از تولید صنعتی، از نظر مبلغ تسهیلات بیش از ۸۰ درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند. کمترین میزان تسهیلات هم مربوط به تسهیلات ضمانت‌نامه است که تنها ۳/۲ درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است.

خدمات قرض‌الحسنه (کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان و بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان) ازنظر تعدادی ۵۴ درصد مصوبات صندوق را تشکیل داده و در رتبۀ اول جای دارند، درحالی‌که ازنظر مبلغ، تنها ۵/۱۲ درصد مصوبات را تشکیل می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر، ۸۰ درصد زمان و انرژی صندوق، صرف طرح‌هایی شده است که توان جذب تنها ۱۹ درصد از منابع صندوق را داشته‌اند.

تسهیلات تولید صنعتی ازنظر مبلغ تسهیلات در جایگاه اول قرار داشته و ۲/۵۰ درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده است. این تسهیلات از نظر تعداد، ۱۲ درصد مصوبات را تشکیل می‌دهد و پس از قرض‌الحسنه و سرمایه در گردش در جایگاه سوم جای دارد.

ازنظر مبلغ تسهیلات، سرمایه در گردش (۲۲ درصد) و تسهیلات قبل از تولید صنعتی (۱/۸ درصد) به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. تسهیلات سرمایه در گردش، ازنظر تعدادی نیز، پس از تسهیلات قرض‌الحسنه، در جایگاه دوم جای داشته و ۱۶ درصد مصوبات را تشکیل می‌دهد. تسهیلات لیزینگ، ازنظر تعداد ۷ درصد و ازنظر مبلغ ۸/۴ درصد از تسهیلات را به خود اختصاص داده است. ضمانت‌نامه ازنظر تعداد مصوبات به ترتیب ۴ درصد و ازنظر مبلغ مصوبات ۳/۲ درصد از مصوبات را به خود اختصاص داده و در پایین‌ترین ردۀ مصوبات جای دارد.

صندوق نوآوری و شکوفایی علاوه بر اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلاتی را به شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات تجاری‌سازی به شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز صندوق‌های پژوهش و فناوری ارائه می‌دهد. این تسهیلات تاکنون به ۲۲ شرکت خدمات تجاری‌سازی و ۱۶ صندوق پژوهش و فناوری اعطا شده است. مبلغ تخصیص‌یافته برای این تسهیلات نیز در مجموع ۱۱,۰۰۰ میلیون ریال برای شرکت‌های تجاری‌سازی و ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های پژوهش و فناوری بوده است.

خدمات توانمندسازی

در کنار این تسهیلات، ارائه خدمات توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ آغاز شده و صندوق در اولین گام به حمایت از شرکت‌ها برای حضور در جوایز ملی و بین‌المللی و اخذ استانداردها پرداخته است. تاکنون برای حمایت از حضور شرکت‌ها در ۳ جایزۀ «مدیریت فناوری و نوآوری»، «مدیریت کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «جشنوارۀ ملی بهره‌وری» بیش از ۱۴۰ میلیون ریال تخصیص یافته است. همچنین برای حمایت از شرکت‌ها در دریافت گواهینامه‌های استاندارد ایزو ۹۰۰۰، ۱۴۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ نیز ۶۶۰ میلیون ریال تخصیص داده شده است.

5