ضصثیضصثیصثی

 

مأموریت صندوق نوآوری و شکوفایی ، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، توسعۀ فناوری و کمک به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان از طریق توزیع هدفمند منابع مالی خود است.

صندوق برای پژوهش و تولید نمونۀ آزمایشگاهی تسهیلات/ کمک‌هزینه نمی‌دهد و صرفاً می‌تواند برای مرحلۀ نمونه‌سازی صنعتی به بعد تسهیلات ارائه کند.

logo-for new-2

سقف تسهیلات تولیدی دانش‌بنیان 30 میلیارد تومان و سقف تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا 300 میلیون تومان است.

خدمات صندوق عبارت‌اند از:

     – وام قرض‌الحسنه 4 درصد برای نمونه‌سازی صنعتی 

     – وام ترجیحی 11 درصد (این نرخ با پایین آمدن نرخ تسهیلات بانکی، کاهش می‌یابد) برای پیش از تولید، تولید صنعتی، صادرات، ضمانت‌نامه، انتقال فناوری

     – وام ترجیحی 9 درصد برای توسعۀ بازار

     – سرمایه‌گذاری خطرپذیر و غیر خطرپذیر

     – ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر   

     – وام برای تأمین دفاتر کاری شرکت‌های دانش‌بنیان

     – خدمات توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان

 

صندوق موظف است طرح‌های ارائه‌شدۀ شرکت‌های دانش‌بنیان را ازنظر بازار، فنی ـ تخصصی، مالی ـ اقتصادی، مدیریتی ـ سیستمی و اعتبارسنجی ارزیابی کرده و در مراحل اجرا نیز بر حسن پیشبرد طرح نظارت کند.

 

جهت مشاهده فایل کامل کلیک کنید

.