شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، به سامانه غزال به آدرس bpms.nsfund.ir مراجعه کنند.