صادرکننده های گواهی نامه های استاندارد CB
.
در راستای طرح راهبردی شرکت رقابت پذیر و با هدف ارتقاء عملکرد شرکت های دانش بنیان از طریق رعایت استانداردهای ملی و بین المللی، دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در تاریخ ۱۰ مردادماه سالجاری اقدام به برگزاری نشست هم اندیشی با حضور جمعی از صادرکننده های گواهی نامه های استاندارد نمود.

۱

 

با توجه به ضرورت های مستندسازی مدارک و مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان، لزوم  رویکرد سیستمی و فرآیندی،  تعهد پایداری در جهت بهبود مستمر، دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به حمایت از اخذ استانداردهای ملی و بین المللی توسط شرکت های دانش بنیان نموده است.

۲

در ابتدای جلسه دکتر رضا نقی زاده مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن خوشامدگویی و ارائه گزارشی از فعالیت های دو ساله دفتر توانمندسازی، گزارشی از عملکرد دفتر توانمندسازی در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان جهت دریافت استانداردهای ملی و بین المللی در سال ۱۳۹۵ ارائه نمود. همچنین ایشان با اشاره به آمادگی برای همکاری های مشترک در جهت توانمندسازی شرکت های دانش بنیان به  خط‌مشی ها و راهبردهای آتی دفتر در زمینه حمایت از اخذ استانداردها و مجوزهای تخصصی پرداختند.

=-p=] copy

در ادامه مدیران شرکت های ارائه دهنده گواهینامه های استاندارد (CB) به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند. مجموعه های توف نورد ایران، اس جی اس، کی کیو آر، توف اینترسرت، دی کیو اس،دی ای اس و پژوهشکده سیستم های صنعتی به بیان نظرات خویش در رابطه با فعالیت های صورت گرفته و بازخوردها از تعامل با شرکت های دانش‌بنیان پرداختند. در پایان جلسه پیشنهاداتی همچون برگزاری همایش و دوره های آشنایی شرکت ها با استانداردهای تخصصی و تدقیق فعالیت های ارزیابی و ارائه گواهی نامه ها توسط مدیران مطرح شد.