دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی؛ حامی شرکت های دانش بنیان در بهره برداری از خدمات توانمندسازی و تجاری سازی می باشد.

در سال های اخیر، اقتصاد دانش بنیان به طور گسترده ای از طرف مسئولان و سیاستگذاران ارشد کشور و به طور ویژه مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. به گونه ای که هم اکنون یکی از پایه های اصلی اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد کلان اقتصادی کشور، توسعه اقتصاد دانش بنیان می باشد. پر واضح است که قلب تپنده اقتصاد دانش بنیان، شرکت های مبتنی بر دانشی می باشند که توانمندی های لازم جهت حضور در بازاری رقابتی در سطح ملی و بین المللی را کسب نموده اند. کلید واژه رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان، همواره یکی از اصول رشد پایدار اقتصاد دانش بنیان می باشد. برای تحقق این رقابت پذیری، شرکت های دانش بنیان به توانمندی هایی فراتر از توانمندی های فنی و مالی نیاز دارد. توانمندی های فنی و مالی در کنار سایر توانمندی ها همچون توانمندی های مدیریتی، تجاری، هوشمندی فناوری، صادرات و ... می تواند زمینه موفقیت شرکت ها در مسیر پر چالش رقابت های ملی و بین المللی را فراهم کند. تجربه های متعددی در ایران و سایر کشورها وجود دارد که حمایت صرف در تامین مالی از شرکت ها را به چالش می کشد و به سیاستگذاران و مدیران کشور یادآوری می کند که شرکتی که خود را در سایر عرصه های مدیریتی توانمند ننموده است نمی تواند از منابع مالی به خوبی استفاده کند. توجه به این تجربیات، مدیران شرکت های دانش بنیان را قانع می کند که باید با توجه به سایز، سطح بلوغ، حوزه فعالیت و حتی منطقه ای که در آن حضور دارند به توانمندسازی خود بپردازند. در این مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی از نیمه دوم سال 1394 اقدام به ایجاد دفتر توانمندسازی نمود که بتواند با رویکردی علمی و عملیاتی ظرفیت های توانمندساز کشور را تجمیع نموده و از شرکت های دانش بنیان جهت استفاده از این ظرفیت های توانمندساز حمایت نماید. به همبن منظور دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، بر اساس هفت طرح راهبردی و 46 برنامه عملیاتی تدوین شده در دفتر، اقدام به ارائه خدمات توانمندسازی و تجاری سازی به شرکت های دانش بنیان می نماید که مهمترین این خدمات شامل الف) خدمات یادگیری(مشتمل بر دوره های آموزشی، کارگاه های آموزشی و سمینارها و کنفرانس های تخصصی)؛ ب) خدمات مشاوره ساعتی(مشاوره حل مشکل و چالش های پیش رو شرکت های دانش بنیان از طریق شبکه مشاوران)؛ ج) خدمات توسعه زیر ساخت های رقابتی(مشتمل بر اخذ و مشاوره استانداردها و جوایز ملی و بین المللی)، د) خدمات مدیریت نوآوری و تجاری سازی(پروژه های مدیریت نوآوری، توسعه عملیات فنی و تجاری و مدیریت بنگاه)؛ ه) خدمات تدوین برنامه های راهبردی خوشه های فناوری می باشد. دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی سعی نموده است با معرفی و ثبت نام کلیه خدمات از طریق پرتال توانمندسازی به آدرس cbd.nsfund.ir ارتباطی مستمر و پویا را جهت ارائه بهتر خدمات به شرکت های دانش بنیان در حوزه توانمندسازی فراهم آورد.