khabar

 

شبکه ملی توانمندسازی، شامل شرکت های مدیریت فناوری و تجاری سازی، مشاوره مدیریت و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان می باشد که خدمات خود را از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می نمایند. اعضای شبکه ملی توانمندسازی از جمع مجرب ترین شرکت های تجاری سازی و مشاوره مدیریت جهت ارائه خدمات توانمندساز به شرکت های دانش بنیان انتخاب شده اند.

باتوجه به آغاز طرح حمایت از توسعه زیرساخت های رقابتی شرکت های دانش بنیان، شرکت های ارائه دهنده خدمات حمایت از مشاوره و اخذ استاندارهای ملی و تخصصی و ایزوها، می توانند از طریق ثبت نام در شبکه ملی توانمندسازی و در صورت داشتن شرایط، مجوز حضور در شبکه ملی توانمندسازی را از  دفتر توانمندسازی صندوق جهت ارائه خدمات خود به شرکت های دانش بنیان مطابق آیین نامه های موجوددریافت نمایند. 

 

پس از درج اطلاعات در فرم ثبت نام، اطلاعات توسط کارشناس دفتر توانمندسازی بررسی و نتیجه اعلام خواهد شد.

در صورت تایید، اطلاعات شرکت بر روی سایت قرارخواهد گرفت .

 add_user

ثبت نام در شبکه توانمندسازی

 

در صورت وجود هرگووه سوال، به قسمت سوالات متداول مراجعه و یا به   tavanmandsazi@nsfund.ir  ایمیل بزنید.