فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی

از شرکت ها و مجموعه های فعال ارائه دهنده خدمات توانمندسازی، تجاری سازی و مدیریت فناوری که در حوزه های توانمندسازی، تجاری سازی و کیفی سازی می توانند به شرکت های دانش بنیان خدمت ارائه دهند، درخواست می شود مدارک زیر را همراه با کاربرگ زیر تکمیل نموده و به دبیرخانه صندوق تحویل نمایند (می توانید پست نمائید)

 حداکثر تا پایان وقت اداری 20/2/1396 ارسال نمایند:
• مدارک ثبتی شرکت به همراه مدارک تحصیلی و رزومه مدیرعامل 
• شرحی از درخواست، مدل همکاری و هزینه در هر یک از خدمات قابل ارائه توسط شرکت(مشتمل بر توضیح خدمت، مزایای استفاده از خدمت برای شرکت دانش بنیان، انتظارات از صندوق نوآوری و شکوفایی جهت ارائه خدمت به شرکت دانش بنیان، انتظارات از شرکت دانش بنیان جهت دریافت خدمت)
• برای هر خدمت قابل ارائه توسط شرکت، رزومه فعالیت و همچنین حسن انجام کار در تجربیات پیشین ارسال گردد.
• معرفی نماینده تام الاختیار شرکت در سربرگ و با مهر و امضاء شرکت(در صورت نیاز درخواست می شود اصل نامه نیز ارسال شود).
• مدارک عضویت در مجامع و انجمن های تخصصی مرتبط با فعالیت های توانمندسازی

 

حتما کاربرگ درخواست (حقیقی یا حقوقی) را دریافت و تکمیل نموده و توسط صاحبان امضا ممهور و امضا شده و همراه با سایر مدارک ارسال شود

 

کاربرگ درخواست همکاری با صندوق (کارگزاران حقیقی)  : کلیک کنید


کاربرگ درخواست همکاری با صندوق (کارگزاران حقوقی)  : کلیک کنید

 

لازم به ذکر است که دریافت مدارک مذکور به معنای تائید شرکت یا خدمت نمی باشد و هیچگونه حقی برای شرکت ایجاد نمی نماید. پس از بررسی شرکت ها و در صورت تائید خدمت و شرکت(با توجه به راهبردها و استانداردهای صندوق نوآوری و شکوفایی) توسط صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به عقد توافقنامه یا قرارداد رسمی میان شرکت دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی می شود و پس از آن شرکت به عنوان عضوی از شبکه ملی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی قلمداد خواهد شد.
حوزه های توانمندسازی، تجاری سازی و کیفی سازی جهت ارائه به شرکت های دانش بنیان
• خدمات یادگیری و آموزشی مرتبط با فعالیت های شرکت های دانش بنیان
• خدمات مشاوره کسب و کار به صورت ساعتی
• خدمات مشاوره و اخذ استانداردهای ملی و بین المللی
• خدمات مرتبط با مشاوره و ثبت علامت تجاری
• خدمات مرتبط با تامین نیازهای نرم افزاری و ارائه خدمات آنلاین
• خدمات مرتبط با فعالیت های نمایشگاهی و برگزاری آن در داخل و خارج از کشور
• خدمات تحلیل سطح فناوری محصول بر اساس ارزیابی پتنت ملی و بین المللی
• خدمات بین‏المللی سازی و مشاوره آن و ارزیابی توان صادراتی
• خدمت عارضه یابی شرکت دانش بنیان
• سایر خدمات مرتبط با تجاری سازی دستاوردهای شرکت های دانش بنیان

 

پیگیری امور کارگزاران: مدیریت امور کارگزاران

آقای فخری 42170452