فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی در حوزه خدمات مشاوره و اخذ استاندارهای ملی و بین المللی در سال 1396

فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی

از شرکت ها و مجموعه های فعال ارائه دهنده خدمات توانمندسازی، تجاری سازی و مدیریت فناوری که در حوزه های توانمندسازی، تجاری سازی و کیفی سازی می توانند به شرکت های دانش بنیان خدمت ارائه دهند، درخواست می شود مدارک زیر را به طور کامل به ایمیل tavanmandsazi@nsfund.ir و حداکثر تا پایان وقت اداری 20/2/1396 ارسال نمایند:
• مدارک ثبتی شرکت به همراه مدارک تحصیلی و رزومه مدیرعامل 
• شرحی از درخواست، مدل همکاری و هزینه در هر یک از خدمات قابل ارائه توسط شرکت(مشتمل بر توضیح خدمت، مزایای استفاده از خدمت برای شرکت دانش بنیان، انتظارات از صندوق نوآوری و شکوفایی جهت ارائه خدمت به شرکت دانش بنیان، انتظارات از شرکت دانش بنیان جهت دریافت خدمت)
• برای هر خدمت قابل ارائه توسط شرکت، رزومه فعالیت و همچنین حسن انجام کار در تجربیات پیشین ارسال گردد.
• معرفی نماینده تام الاختیار شرکت در سربرگ و با مهر و امضاء شرکت(در صورت نیاز درخواست می شود اصل نامه نیز ارسال شود).
• مدارک عضویت در مجامع و انجمن های تخصصی مرتبط با فعالیت های توانمندسازی

برای حوزه استانداردها دریافت و تکمیل  فایل ورد زیر برحسب نوع شرکت الزامی است

فایل خوداظهاری برای شرکت های مشاوره (کلیک کنید)

فایل خوداظهاری برای شرکت های CB (کلیک کنید)

 

 

شرکت های متقاضی پس از ثبت نام در سایت ، حتما کاربرگ درخواست (حقیقی یا حقوقی) را دریافت و تکمیل نموده و به tavanmandsazi@nsfund.ir ایمیل نمایند .

 

کاربرگ درخواست همکاری با صندوق (کارگزاران حقیقی)  : کلیک کنید


کاربرگ درخواست همکاری با صندوق (کارگزاران حقوقی)  : کلیک کنید

 

لازم به ذکر است که دریافت مدارک مذکور توسط دفتر توانمندسازی به معنای تائید شرکت یا خدمت نمی باشد و هیچگونه حقی برای شرکت ایجاد نمی نماید. پس از بررسی شرکت ها و در صورت تائید خدمت و شرکت(با توجه به راهبردها و استانداردهای صندوق نوآوری و شکوفایی) توسط صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به عقد توافقنامه یا قرارداد رسمی میان شرکت دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی می شود و پس از آن شرکت به عنوان عضوی از شبکه ملی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی قلمداد خواهد شد.
در پایان درخواست می گردد حتی الامکان از طریق ایمیل دفتر توانمندسازی به آدرس tavanmandsazi@nsfund.ir با ما در ارتباط باشید.

حوزه های توانمندسازی، تجاری سازی و کیفی سازی جهت ارائه به شرکت های دانش بنیان
• خدمات یادگیری و آموزشی مرتبط با فعالیت های شرکت های دانش بنیان
• خدمات مشاوره کسب و کار به صورت ساعتی
• خدمات مشاوره و اخذ استانداردهای ملی و بین المللی
• خدمات مرتبط با مشاوره و ثبت علامت تجاری
• خدمات مرتبط با تامین نیازهای نرم افزاری و ارائه خدمات آنلاین
• خدمات مرتبط با فعالیت های نمایشگاهی و برگزاری آن در داخل و خارج از کشور
• خدمات تحلیل سطح فناوری محصول بر اساس ارزیابی پتنت ملی و بین المللی
• خدمات بین‏المللی سازی و مشاوره آن و ارزیابی توان صادراتی
• خدمت عارضه یابی شرکت دانش بنیان
• سایر خدمات مرتبط با تجاری سازی دستاوردهای شرکت های دانش بنیان