فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی در حوزه خدمات مشاوره و اخذ استاندارهای ملی و بین المللی در سال 1396

فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی

از شرکت ها و مجموعه های فعال ارائه دهنده خدمات توانمندسازی، تجاری سازی و مدیریت فناوری که در حوزه های توانمندسازی، تجاری سازی و کیفی سازی می توانند به شرکت های دانش بنیان خدمت ارائه دهند، درخواست می شود مدارک زیر را به طور کامل به ایمیل tavanmandsazi@nsfund.ir و حداکثر تا پایان وقت اداری 20/2/1396 ارسال نمایند:
• مدارک ثبتی شرکت به همراه مدارک تحصیلی و رزومه مدیرعامل 
•  رزومه فعالیت های شرکت  (لازم به توضیح است مواردی درج شود که دارای گواهی حسن انجام کار می باشند. برحسب نیاز درخواست ارسال  حسن انجام کار خواهد شد)

• معرفی مشاوران/ممیزان شرکت همراه با سابقه مختصر ایشان

• معرفی نماینده تام الاختیار شرکت در سربرگ و با مهر و امضاء شرکت(در صورت نیاز درخواست می شود اصل نامه نیز ارسال شود).

برای حوزه استانداردها دریافت و تکمیل  فایل ورد زیر برحسب نوع شرکت الزامی است

فایل خوداظهاری برای شرکت های مشاوره (کلیک کنید)

فایل خوداظهاری برای شرکت های CB (کلیک کنید)

 

 

لازم به ذکر است که دریافت مدارک مذکور توسط دفتر توانمندسازی به معنای تائید شرکت یا خدمت نمی باشد و هیچگونه حقی برای شرکت ایجاد نمی نماید. پس از بررسی شرکت ها و در صورت تائید خدمت و شرکت(با توجه به راهبردها و استانداردهای صندوق نوآوری و شکوفایی) توسط صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به عقد توافقنامه یا قرارداد رسمی میان شرکت دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی می شود و پس از آن شرکت به عنوان عضوی از شبکه ملی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی قلمداد خواهد شد.
در پایان درخواست می گردد حتی الامکان از طریق ایمیل دفتر توانمندسازی به آدرس tavanmandsazi@nsfund.ir با ما در ارتباط باشید.