فرآیند دریافت تسهیلات مشاوره و اخذ استانداردها

فرآیند اخذ حمایت های مشاوره و اخذ استانداردها و مجوزهای ملی و بین المللی ویژه شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان خواهشمند است گام ها و توضیحات مربوط به هریک را به طور دقیق مطالعه نمائید.

گام ها اقدام تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
1. مشاهده بسته های حمایتی از استانداردها و مجوزهای ملی و بین المللی 15/4/96 30/8/96
به صفحه انواع بسته های حمایتی استانداردها و مجوزهای ملی و بین المللی در پورتال توانمندسازی  مراجعه و توضیحات را مطالعه نمائید. کلیک کنید
2. مراجعه به سامانه ثبت درخواست صندوق (غزال) و اعلام درخواست 18/4/96 30/8/96 1-آدرس سامانه غزال

http://automation.nsfund.ir/

2-درصورتی که نام کاربری غزال برای شرکت دانش بنیان تعریف نشده است با شماره 42170777 -021خانم بشیری تماس حاصل نمائید.

3. بررسی درخواست شرکت توسط دفتر توانمندسازی صندوق 18/4/96 1/9/96 درخواست های رسیده توسط دفتر توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته کاری بررسی و نتیجه اولیه اعلام می شود.
4. اطلاع رسانی دفتر توانمندسازی به شرکت (تایید اولیه یا رد) 19/4/96 5/9/96
5. حضور در دوره آموزشی آشنایی با استانداردها

(پیش نیاز نمی باشد و می توانید وارد گام بعدی شوید اما حتما باید تا قبل از اخذ استاندارد این دوره را شرکت کنید)

20/4/96 30/8/96 1- شرکت ها می توانند در حین فرآیند دریافت خدمت مشاوره و اخذ استاندارد در دوره آموزشی شرکت نمایند.

2- حضور در دوره آموزشی آشنایی با استانداردها جهت دریافت حمایت ها الزامی است.

3-زمان برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با استانداردها از طریق پورتال توانمندسازی به آدرس cbd.nsfund.ir اعلام می شود.

کلیک کنید: http://cbd.nsfund.ir/learning-ims-3/

6. انتخاب مشاور از لیست های ارائه شده(برای خدمات دریافت مشاوره و اخذ) 24/4/96 30/8/96 درصورتی که در نظر دارید از مشاوره شرکت های مشاور جهت اخذ استاندارد ها بهره گیرید، صرفا شرکت هایی که از سوی دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی پورتال توانمندسازی به آدرس cbd.nsfund.ir اعلام شده است، مورد تایید می باشند.
7. عقدقرارداد شرکت با مشاور و اعلام به دفتر توانمندسازی 24/4/96 30/8/96

 

ارسال مشاور تا 5/9/96

1-دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی جهت عقد قرارداد مشاوره اخذ استاندارد توسط شرکت دانش بنیان با شرکت مشاور، مواردی را پیشنهاد نموده است که توصیه می شود مطالعه و اِعمال شود (بخصوص مباحث مربوط به محرمانگی اطلاعات و فرآیندها) .

2-صندوق دخالتی در موارد مالی و حقوقی  فیمابین شرکت متقاضی و شرکت های مشاور و گواهی دهنده CB ندارد.

3-قرارداد با شرکت های مشاوره  و شرکت های گواهی دهنده باید مجزا باشد.

 

8. اعلام اتمام فرآیند مشاوره به دفتر توانمندسازی 15/5/96 30/11/96 1-پس از اتمام فعالیت مشاوره و پیش از شروع ممیزی توسط مرجع صادرکننده گواهی CB ، شرکت دانش بنیان باید اتمام مشاوره را جهت انجام منتورینگ احتمالی به دفتر توانمندسازی اعلام نماید.

2- منتور (ارزیاب مورد تایید دفتر توانمندسازی) جهت بررسی وضعیت شرکت و اعلام موارد اصلاحی (جهت کمک به شرکت دانش بنیان در اخذ استانداردها و مجوزها) معرفی و اعزام می شود.

 

9. اعزام منتور (ارزیاب) از سوی دفتر توانمندسازی و اعلام وضعیت ارزیابی(منتورینگ) شرکت 15/5/96 10/12/96 1- نظر منتور صندوق و تائیدیه ایشان جهت طی مراحل آتی جهت دریافت حمایت ها ضروری است. در صورت عدم تائید منتور صندوق، حمایت صندوق از شرکت دانش بنیان منتفی می باشد. در صورت ارائه اصلاحات نیز شرکت دانش بنیان موظف به انجام اصلاحات درخواستی می باشد.

2- در صورتیکه دفتر توانمندسازی تشخیص دهد که به انجام منتورینگ نیازی نیست و آن را به شرکت دانش بنیان اعلام نماید، شرکت دانش بنیان می تواند فرآیند اخذ استاندارد را طی نماید.

10. انتخاب شرکت گواهی دهنده استاندارد از لیست ارایه شده 15/4/96 15/12/96 هنگام انتخاب شرکت مرجع صادرکننده گواهی CB ، حتما CB در لیست به روزسانی شده بر  روی سایت قرار داشته باشد

 

11. عقد قرارداد با CB 15/4/96 15/12/96 1-صندوق دخالتی در موارد مالی و حقوقی  فیمابین شرکت متقاضی و شرکت های مشاور و گواهی دهنده CB ندارد.

2-قرارداد با شرکت های مشاوره  و شرکت های صادرکننده گواهی باید مجزا باشد.

12. دریافت استاندارد یا مجوز 15/4/96 25/12/96
13. ارسال مدارک به دفتر توانمندسازی 15/4/96 26/12/96 1-حمایت ها و تسهیلات مالی صرفا پس از اخذ مدرک استاندارد پرداخت می شود.

2-مدارکی که پس از اخذ استاندارد و برای دریافت حمایت ها باید ارائه شود:

قرارداد با شرکت مشاور

قرارداد با شرکت گواهی دهنده استاندارد (CB)

تصویر استاندارد اخذ شده

رسید/مدرک واریز وجه به شرکت ها

نامه درخواست حمایت خطاب به دفتر توانمندسازی (همراه با ارائه شماره حساب و شبا شرکت)

 

 

14. بررسی دفتر توانمندسازی 15/4/96 20/01/97
15. اعلام نتیجه به شرکت 15/4/96 20/01/97 1-میزان حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی جهت دریافت مشاوره یا اخذ استاندارد توسط شرکت دانش بنیان،  تا سقف 80 درصد وجه پرداختی توسط شرکت دانش بنیان به مشاور و مرجع صادر کننده گواهی و در محدوده سقف ریالی تعیین شده برای هر خدمت اعلام شده در پورتال توانمندسازی با تائید منتور و کارشناسان دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد.

 

16. ارائه حمایت از سوی دفتر توانمندسازی به شرکت 15/4/96 1-حمایت ها و تسهیلات مالی صرفا به شرکت دانش بنیان پرداخت می شود.

2-تمامی حمایت ها و مبالغ پرداختی مشروط به اخذ استاندارد توسط شرکت دانش بنیان تا پایان سال 1396 می باشد.

3-پرداخت مدارکی که بعد از 15 اسفندماه تحویل شوند، احتمالا در فروردین 97 خواهد بود.

 

 

 

.

.

راهنما و فرآیند دریافت تسهیلات حمایتی : جهت مشاهده کلیک کنید

صادر کننده های معتبر (cb)گواهینامه های استاندارد : جهت مشاهده کلیک کنید

شرکت های ارایه دهنده خدمات مشاوره استانداردها : جهت مشاهده کلیک کنید

انواع بسته های حمایتی اخذ و مشاوره  استانداردها : جهت مشاهده کلیک کنید

پیشنهادات دفتر توانمندسازی و نمونه ای از قرارداد  : جهت مشاهده کلیک کنید

ثبت نام در خدمات :  جهت مشاهده کلیک کنید

توجه:

حمایت ها و تسهیلات مالی صرفا پس از اخذ مدرک استاندارد پرداخت می شود.

درصورت بروز هرگونه سوال، به بخش سوالات متداول مراجعه و یا به  tavanmandsazi@nsfund.ir  ایمیل بزنید.

پاسخگویی تلفنی بخش حمایتی استانداردها و مجوزها : صرفا روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 10-12 و 15-16 می باشد.

.

.

.