شرکت‌های تجاری‌سازی که در حوزه توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان تخصص دارند، با حضور در شبکه ملی توانمندسازی می‌توانند خدمات خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کنند.
حوزه‌های ارائه خدمت توسط شبکه ملی توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های زیر است:

-خدمات آموزش (اعم از خدمات آموزشی، کارگاهی، یادگیری شرکتی)

-خدمات مشاوره ساعتی (برای شناسایی و ارائه راه‌حل برای مسائل جاری شرکت‌های دانش‌بنیان)

-خدمات حمایت از اخذ استانداردها و مجوزهای تخصصی ـ محصولی و صادراتی

-خدمات رتبه‌بندی رقابت‌پذیری (عارضه‌یابی برای شناسایی و تحلیل عمیق چالش‌ها و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان)

-خدمات بازاریابی (شامل خدمات نمایشگاهی، ارزیابی توان صادراتی، تدوین طرح کسب‌وکار)

-خدمات مالکیت فکری (شامل نیازسنجی و ممیزی دارایی فکری، ثبت اختراع، نشان تجاری و طرح صنعتی در داخل و خارج)

-خدمات رویدادها و شبکه‌سازی (شامل برگزاری رویدادهای ارائه نیاز فناورانه و ارائه فناوری، نشست‌های انتقال تجربه)

commercialization