khabar-portal

قلب تپنده اقتصاد دانش بنیان، شرکت های مبتنی بر دانشی می باشند که توانمندی های لازم جهت حضور در بازاری رقابتی در سطح ملی و بین المللی را کسب نموده اند. کلید واژه رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان، همواره یکی از اصول رشد پایدار اقتصاد دانش بنیان می باشد. برای تحقق این رقابت پذیری، شرکت های دانش بنیان به توانمندی هایی فراتر از توانمندی های فنی و مالی نیاز دارد. توانمندی های فنی و مالی در کنار سایر توانمندی ها همچون توانمندی های مدیریتی، تجاری، هوشمندی فناوری، صادرات و … می تواند زمینه موفقیت شرکت ها در مسیر پر چالش رقابت های ملی و بین المللی را فراهم کندsite screen

در این مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی از نیمه دوم سال 1394 اقدام به ایجاد دفتر توانمندسازی نمود که بتواند با رویکردی علمی و عملیاتی ظرفیت های توانمندساز کشور را تجمیع نموده و از شرکت های دانش بنیان جهت استفاده از این ظرفیت های توانمندساز حمایت نماید. باتوجه به تجربه برخی حمایت های صورت گرفته (از جمله حمایت از دریافت استانداردها و حضور در جوایز) ، ضرورت کاهش تعاملات فیزیکی باتوجه به گستره توزیع شرکت ها در سراسر کشور احساس شد.

پورتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی  cbd.nsfund.ir  با هدف صرفه جویی در وقت و هزینه، بهره وری بیشتر، دسترسی آسان تر و راحت تر، امکان ارایه خدمات متنوع و مبتنی بر نیازهای عمومی و اختصاصی شرکت های دانش بنیان با تاکید بر ارتباطات آنلاین و مجازی به صورت آزمایشی راه اندازی گردید.

انشا الله پس از انجام تست های لازم ، پورتال توانمندسازی از تاریخ اول تیرماه 95 برای کلیه شرکت های دانش بنیان فعال خواهد شد و به صورت رسمی رونمایی خواهد گردید.

اطلاع رسانی های لازم (نحوه عضویت و فعالسازی کابری و دریافت خدمات) از طریق پیامک و ایمیل به اطلاع شرکت های دانش بنیان خواهد رسید