nsfund services-logo

صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس قانون گستره عظیمی از خدمات مالی و توانمندسازی را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می دهد. انواع خدمات صندوق به شرح زیر می باشد:

تسهیلات تامین مالی قرض الحسنه

تسهیلات تامین مالی میان مدت قبل از تولید صنعتی

تسهیلات تامین مالی بلند مدت تولید صنعتی

تسهیلات تامین مالی کوتاه مدت

تسهیلات تامین مالی توسعه بازار و لیزینگ

تسهیلات تامین مالی کمک خرید سهام شرکت ها و موسسات دانش بنیان

تسهیلات صندوق های پژوهش و فناوری

تسهیلات دریافت ضمانت نامه از بنک ها

مشارکت(سرمایه گذاری)

توانمندسازی

سایر

انواع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به همراه جزئیات نحوه استفاده از آنها در فایل زیر آمده است.

 

دانلود انواع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی