مشاوره آنلاین عارضه یابی و چالش های مدیریت سازمان و ارائه راهکارهای مدیریتی در روز  یکشنبه 7 شهریور ، ساعت 12-8 صورت اختصاصی برای هر شرکت برگزار گردید.

 

photo_2016-08-30_15-24-01

 

این نشست ها در راستای برنامه راهبردی توسعه خدمات صندوق به شرکت های دانش بنیان و برنامه عملیاتی دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی بوده است.

لازم به توضیح است طبق برنامه، این برنامه در هفته های آتی برای تمامی استانهای کشور برگزار خواهد شد.

جهت ثبت نام نشست های آتی می توانید به این صفحه مراجعه نمایید و یا عضو کانال تلگرام توانمندسازی شوید.

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی

.