کد عنوان نوع مستند نویسنده سال انتشار زبان دانلود
5609 سیاست تکنولوژی، اصول ومفاهیم کتاب آلفرد سرکیسیان فارسی دانلود
5601 ارزیابی تکنولوژی – ابزار کمک به سیاست گذاری کتاب تدوین و گردآوری: سید سروش قاضی نوری فارسی دانلود
5571 تدوین و پیاده سازی قراردادهای امتیاز تکنولوژی کتاب رابرت مگانتز مترجم: سید کامران باقری 1383 دانلود
4197 Technological capability building through networking strategies within high-tech industries مستند کاربردی Wim Vanhaverbeke, Bonnie Beerkens and Geert Duysters 1388 انگلیسی دانلود
4190 SUPPORTING CAPACITY DEVELOPMENT THE UNDP APPROACH مستند کاربردی UNDP 1391 انگلیسی دانلود
4159 تفکر استراتژیک یا برنامه استراتژیک کتاب حمیدرضا برادران شرکا 1386 فارسی دانلود
4112 capacity for development BOOK کتاب Sakiko Fukuda-Parr • Carlos Lopes • Khalid Malik 1386 انگلیسی دانلود
3532 Capacity Development in Practice مستند کاربردی Jan Ubels, Naa-Aku Acquaye-Baddoo and Alan Fowler 1390 انگلیسی دانلود