تیر 1397
88

برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آسیب شناسی مدیریت […]
تیر 1397
تصویر شاخص

برگزاری کارگاه آموزشی آموزش بازرگانی بین الملل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آموزش بازرگانی بین الملل» نموده است. در […]
خرداد 1397
20

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه حضور در مناقصات بین المللی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «نحوه حضور در مناقصات بین المللی» نموده […]
خرداد 1397
شاخص

برگزاری کارگاه آموزشی استراتژی های مالی کسب و کار

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «استراتژی های مالی کسب و کار» نموده است. […]
خرداد 1397
56

برگزاری دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت و برنامه […]
اردیبهشت 1397

پیشنهاد خدمت توانمندساز محمد قدمگاهی

اردیبهشت 1397
rdshakhes

برگزاری کارگاه آموزشی تحقیق و توسعه و نقش و استمرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «تحقیق و توسعه […]
اردیبهشت 1397
77

برگزاری نشست آموزشی آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور روسیه

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری نشست آموزشی «آشنایی با ساختار و فرصت […]