آبان 1396

وبینار آموزشی آشنایی با استاندارد 17025

  عنوان دوره:                           آشنایی با استاندارد 17025   ارائه […]
آبان 1396

وبینار آموزشی آشنایی با استاندارد 27000

  عنوان دوره:                           آشنایی با استاندارد 27000   […]
آبان 1396

وبینار آموزشی آشنایی با فرآیند اخذ استانداردهای ملی و بین المللی

  عنوان دوره:                           آشنایی با فرآیند  اخذ استانداردهای […]
آبان 1396
تصویر شاخص

برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های تولید محتوا و بازاریابی محتوا

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «تکنیک های تولید محتوا و […]
آبان 1396
توانمندسازی کارگزاران

دهمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : قانون تجارت/ حقوق تجارت

  چهارمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : انواع عقود مالی و قوانین مربوطه/ اصول حقوقی تنظیم قراردادهای تجاری / […]
آبان 1396
توانمندسازی کارگزاران

نهمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : دوره جامع بازرگانی خارجی و خرید خارجی

  چهارمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : انواع عقود مالی و قوانین مربوطه/ اصول حقوقی تنظیم قراردادهای تجاری / […]
آبان 1396
توانمندسازی کارگزاران

هشتمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران :قوانین گمرکی/ فرآیندهای گمرک و تشریفات ترخیص کالا

  چهارمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : انواع عقود مالی و قوانین مربوطه/ اصول حقوقی تنظیم قراردادهای تجاری / […]
آبان 1396
توانمندسازی کارگزاران

هفتمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : آشنایی با قوانین مالیاتی

  چهارمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : انواع عقود مالی و قوانین مربوطه/ اصول حقوقی تنظیم قراردادهای تجاری / […]