نام نام خانوادگی جایگاه سازمانی تحصیلات دانشگاهی یا معادل حوزوی شماره موبایل ایمیل
مرتضی ضیائی سه قلعه مدیر عامل ارشد 09155216998 morteza_ziaee@yahoo.com