نام نام خانوادگی جایگاه سازمانی تحصیلات دانشگاهی یا معادل حوزوی شماره موبایل ایمیل
علی فرجاد مدیر ارشد(مدیران ذیل مدیر عامل) کارشناسی 09122580300 info@teamyar.com