نام نام خانوادگی جایگاه سازمانی تحصیلات دانشگاهی یا معادل حوزوی شماره موبایل ایمیل
رؤیا خسروی مدیر عامل ارشد 09131659665 roya.khosravi.bakhtiari@gmail.com