شرکت های دانش بنیان می توانند به صورت آنلاین یا حضوری از خدمات مشاوره ای ارائه شده توسط  مشاوران صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند شوند.

در راستای تسهیل استفاده شرکت های دانش بنیان از این خدمات، صندوق نوآوری و شکوفایی، اقدام به حمایت از شرکت های دانش بنیان جهت استفاده از این خدمات مشاوره ای می نماید.