فرآیند دریافت تسهیلات مشاوره و اخذ استانداردها

 

به اطلاع شرکت های دانش بنیان می رساند، خدمات جدید حمایت از مشاوره و اخذ استانداردهای ملی و بین المللی دفتر توانمندسازی در سال 1396 از تیرماه آغاز خواهد شد.

شروع طرح از طریق پورتال توانمندسازی و کانال تلگرامی و پیامک به اطلاع خواهد رسید.

 

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی

Cbd.nsfund.ir