صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه بازار و گسترش همکاری های فناورانه شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه حمایت بلاعوض از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های تخصصی بین الملی نموده است.

دفتر توانمندسازی صندوق در قالب برنامه راهبردی توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان، اقدام به ارائه حمایت های بلاعوض از حضور مستقل و کیفی شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های تخصصی بین الملی نموده است. دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در فهرست اولیه نمایشگاه های خود، 4 نمایشگاه تخصصی بین اللملی را به عنوان نمایشگاه های مورد حمایت جهت حضور  شرکت های دانش بنیان اعلام نموده است.

لازم به ذکر است نمایشگاه های مذکور فهرست نمایشگاه های بین الملی تخصصی مورد حمایت تا پایان آذر ماه 1396 می باشد و سایر نمایشگاه ها مورد حمایت نیز متعاقبا اعلام خواهند شد.

میزان حمایت بلاعوض از حضور هر شرکت دانش بنیان  در نمایشگاه های مورد تائید به میزان 70 درصد هزینه کرد حضور و تا سقف تعیین شده  می باشد. شرایط تکمیلی دریافت حمایت های بلاعوض در پورتال توانمندسازی به آدرس cbd.nsfund.ir اطلاع رسانی شده است که شرکت های دانش بنیان از آن طریق می توانند درخواست دریافت حمایت بلاعوض خود جهت حضور در نمایشگاه های تخصصی بین المللی را ارائه نمایند.

جهت مشاهده فرآیند دریافت حمایت ها بر روی آیکون زیر کلیک کنید

2017-09-26_14-28-59