%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2

چهارمین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نو و پیشرفته

ربع رشیدی تبریز
20لغایت 23 آبان ماه

 

چهارمین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نو و پیشرفته ربع رشیدیبا رویکرد تجاری سازی فناوری از 20لغایت 23 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار گردِد.

همچنین اولین نمایشگاه فروش محصولات دانش بنیان و اولین جشنواره “ایده برای کسب و کار” همزمان با جشنواره برگزار شد که با استقبال خوبی مواجه شده بود.

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اطلاع رسانی و خدمت رسانی بهتر به شرکت های دانش بنیان حضور فعالی در این نمایشگاه داشت که تصاویری از این حضور مشاهده می گردد.

 

توضیحاتی در مورد جشنواره و نمایشگاه ربع رشیدی

برنامه ها و سیاستهای دبیرخانه نمایشگاه و جشنواره برای طرح های ثبت نامی براساس هر سطح فناوری به شرح ذیل می باشد:

1- ایده و تحقیق :طرح های فنارانه ای که در سطح ایده قرار دارند، بعد از داوری اولیه و بررسی در اولین جشنواره ” ایده برای کسب و کار”شرکت می نمایند

2- توسعه تجاری سازی :به طرح های ثبت نامی با سطح فناوری توسعه تجاری سازی، بعد از داوری اولیه و انتخاب طرح های قابل نمایش، در سالن امیر کبیر فضای مناسب جهت ارائه وگذار می گردد. در این سالن علاوه بر طرح های فناورانه سازمانها و حمایتی دولتی و غیر دولتی جهت حمایت از طرح های فناورانه مستقر می باشند همچنین کارشناسان و مشاورانی جهت راهنمایی شرکتها در خصوص شرایط و ضوابط نحوء اخذ مجوز دانش بنیان حضور خواهند داشت. همزمان با برگزاری نمایشگاه، در بخش جشنواره نیز طرح های حاضر در این نمایشگاه، مطابق توافق بعمل آمده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط تیم داوری منتخب این معاونت مورد ارزیابیقرار گرفته و در روز اختتامیه از طرح های برتر تجلیل بعمل می آید.

3- توسعه بازار :برای طرح هایی که سطح فناوری آنها در سطح توسعه بازار می باشند بسته به تعداد و شرایط طرح ها در یکی از بخشهای توسعه تجاری سازی (سالن امیر کبیر)و یا در بخش اولین نمایشگاه فروش محصولات دانش بنیان (سالن پروین)فضا جهت ارائه واگذار گردید

 

photo_2016-11-14_08-23-01
photo_2016-11-14_08-23-30 photo_2016-11-14_08-23-20 photo_2016-11-14_08-23-24 photo_2016-11-14_08-23-17