%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7

جلسه ارائه بسته حمایتی صادراتی شرکت های دانش بنیان با ارائه دکتر شاهوردی معاون محترم توسعه و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در روز شنبه 8 آبان در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار گردید. در این نشست که شرکت های صادراتی دانش بنیان حضور داشتند انواع تسهیلات حمایتی صندوق معرفی گردیدند.

 

می توانید بسته حمایتی صادرات دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی را از اینجا دانلود کنید

 

img_9989

 

 

img_9999

img_9981

img_9991