آدرس: تهران، تقاطع بزرگراه کردستان و خیابان ملاصدرا - زاینده رود شرقی- پلاک 24 - مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان - طبقه دهم

کدپستی:1533388991

پاسخگویی برخط (24ساعته) : tavanmandsazi@nsfund.ir


ساعات پاسخگویی تلفنی به شرکت ها 10الی 12 6 می باشد.

تلفن :42170000-021

مرکز مشاوره شکوفایی : خدمت مشاوره : داخلی 695 (42170695)

کارشناس مسئول خدمات تجاری سازی (نمایشگاه های داخلی و خارجی، کارت بازرگانی، عضویت در اتاق بازرگانی) و خدمات حمایتی استانداردهاو مجوزها :آقای مرادی: داخلی 693 (42170693)

کارشناس مسئول خدمات یادگیری (دوره های آموزشی)، مشاوره ،عارضه یابی و جوایز: خانم شیبانی: داخلی 692 (42170692)