هدف و رسالت اصلی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری که با شعار تحقق یادگیری فناوری و نوآوری در شرکت های ایرانی  برگزار می شود، ایجاد سازوکاری مناسب برای تلاش شرکت‌ها در مسیر تعالی و توجه بیش‌تر آن‌ها به ضرورت فناوری و نوآوری است.

دبیر چهارمین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با اشاره به یادگیری فناورانه و توسعه اقتصاد دانش بنیان به عنوان شعار این دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری گفت: تلاش برای فراهم ساختن سازوکاری برای تعالی و بلوغ شرکت ‌های ایرانی به عنوان هدف اصلی، از نخستین سال برگزاری جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، مورد توجه قرار گرفته است.iramit

تلاش برای فراهم ساختن سازوکاری برای تعالی و بلوغ شرکت ‌های ایرانی به عنوان هدف اصلی، از نخستین سال برگزاری جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، مورد توجه قرار گرفته است و هم اکنون بعد از 4 سال و با حضور بیش از 200 شرکت که در این جایزه حضور داشته اند، ماموریت ترویج، فرهنگسازی و تعالی مدیریت فناوری و نوآوری در بنگاه های ایرانی تا حدودی به تحقق پیوسته است.

وی با اشاره به حضور و ارزیابی 87 شرکت مختلف در این دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری اظهار کرد: امسال هم مثل دوره‌های گذشته، شرکت‌ها بر اساس اظهارنامه‌ای که خود شرکت‌ها به دبیرخانه ارائه می‌‌دهند، در 2 دسته شاخص‌های توانمندساز و نتایج ارزیابی می‌شوند و یکی از 4 سطح جایزه ملی مدیریت فناوری و نواوری را دریافت خواهند کرد.

محمدی، با اشاره به برگزاری جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با حضور 3 سطح از شرکت‌ها یعنی هولدینگ‌ها، بنگاه‌های بالغ خدماتی و تولیدی و شرکت‌های کوچک فناوری محور عنوان کرد: این شرکت‌ها پس از ارزیابی، در 4 سطح تعهد، توانمندی، شایستگی و رقابت‌پذیری سطح بندی شده اند که هر سطح نشان دهنده سطحی از بلوغ و تعالی مدیریت فناوری و نوآوری می باشد.

وی با اشاره به ارزیابی بیش از 80 شرکت توسط 150 ارزیاب و متخصص گفت: بالای 150 نفر تیم ارزیاب، بیش از 80 شرکت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و هر تیم ارزیابی شامل 3 تا 5 نفر می باشد که هر شرکت را طی فرآیندی 2 تا 4روزه ارزیابی می‌کند.

دبیر چهارمین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با بیان این‌که در دوره چهارم هیچ یک از شرکت‌ها، شایسته دریافت تندیس رقابت‌پذیری شناخته نشدند، اظهار کرد:  از 87 شرکت 20 شرکت در سطح تعهد، 54 شرکت در سطح توانمندی و 13 شرکت در سطح شایستگی قرار دارند.

دبیر چهارمین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، یکی از مهم‌ترین اهداف این جایزه را حرکت شرکت‌ها در مسیر فناوری و نوآوری دانست و گفت: تلاش شده است جایزه فناوری و نوآوری به جزئی اساسی از کار ان‌ها و دغدغه‌هایشان بدل شود تا مسیر بلوغ و توانمندی را طی کنند.

وی با بیان این‌که همه ساله با برگزاری این جشنواره ضمن  ارزیابی و بررسی شرکت‌ها، نقاط ضعف و قوت را به آن‌ها نشان می‌دهیم و آنان را به حرکت در مسیر نوآوری هدایت می‌کنیم بیان کرد: تلاش داریم تا با گسترش جایزه به دیگر نهادهای فعال حوزه فناوری و نوآوری مانند دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صندوق های پژوهش و فناوری؛ پارک های علم و فناوری و … این فرهنگ را در تمامی بخش‌های بدنه نظام ملی نواوری کشور ترویج کنیم و در نهایت در شکل گیری و تقویت توانمندی های همه ارکان این نظام تاثیرگذار باشیم.

چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با حمایت  صندوق نوآوری و شکوفایی، ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توسط  انجمن ملی مدیریت فناوری 10خردادماه سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.