khabar-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered

توسعه و پیشرفت اقتصاد دانش بنیان وابستگی جدی به توسعه نوآوری در شرکت های دانش بنیان دارد، در همین راستا شرکت هایی که با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری نموده اند، توانسته اند طرح های نوآورانه و فناوری ارزشمندی را به اجرا بگذارند. این شرکت ها هم اکنون در قالب خوشه های مختلف تقسیم بندی شده اند که خوشه دانش بنیان پروبیوتیک اولین رشته فناوری دانش بنیان صندوق است که نسبت به تدوین ره نگاشت آن اقدام گردیده است.

در راستای طرح تدوین برنامه های راهبردی و ره نگاشت توسعه فناوری و نوآوری خوشه شرکت های دانش بنیان، دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در تاریخ ۱۲ خرداد سال جاری اقدام به برگزاری نشست اول عارضه یابی و تدوین ره نگاشت توسعه نوآوری و فناوری خوشه فناوری دانش بنیان پروبیوتیک با حضور مدیران عامل شرکت‌های دانش بنیان حوزه پروبیوتیک کشور نمود

hjgj

در ابتدای جلسه دکتر شاهوردی عضو هیئت عامل و معاون توسعه صندوق ضمن خوشامدگویی به معرفی خدمات معاونت توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان پرداخت. در ادامه جلسه دکتر نقی زاده مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن مرور مختصری بر فعالیت های دفتر توانمندسازی بر معرفی طرح “عارضه یابی و تدوین ره نگاشت توسعه نوآوری و فناوری خوشه (رشته فعالیت) دانش بنیان پروبیوتیک” پرداختند.

در ادامه جلسه گزارشی با عنوان “شناخت از رشته فناوری دانش بنیان پروبیوتیک و وضعیت شرکت های دانش بنیان” ارائه شد که در آن اندازه بازار جهانی پروبیوتیک در سال ۲۰۱۵  به میزان ۳۵ میلیارد دلار و نرخ رشد سالیانه بازار پروبیوتیک تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۷ درصد عنوان شد. اندازه بازار داخلی پروبیوتیک‌های انسانی و دامی نیز حدود ۳۰۰ میلیارد تومان گزارش گردید که حدود ۳۰ درصد آن در اختیار شرکت های دانش بنیان است.

۶yryr

در ادامه نشست مدیران عامل شرکت های دانش بنیان به بیان نظرات و دیدگاه های خود در خصوص گزارش شناخت، عارضه های این صنعت و راهکارهای موجود جهت مقابله با چالش های صنعت پرداختند. در پایان این نشست مقرر گردید پروپوزال راهکارهای پیشنهادی تهیه و در اختیار شرکت های دانش بنیان جهت اخذ نظرات نهایی قرار گیرد.

لازم به ذکر است دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد تا با همکاری شرکت های دانش بنیان، ره نگاشت توسعه نوآوری شرکت های دانش بنیان در رشته فناوری های مختلف را تدوین و اقدامات اجرایی سازی آن در چارچوب وظائف صندوق را عملیاتی سازد.