twefwaef

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهداف راهبردی و نیاز سنجی های صورت گرفته، برگزار می نماید:

عنوان برنامه: آشنایی با  فرآیند ثبت اختراع

حوزه تخصصی: مدیریت حقوقی

زمان: سه شنبه 22 تیر، ساعت 11-9

نحوه برگزاری: آنلاین

 

ثبت نام: از طریق مراجعه به لینک زیر و ثبت نام افرادی از شرکت که قصد حضور در دوره را دارند.

                                        ثبت نام

 راهنمای ثبت نام :   کلیک کنید

راهنما . سوالات در مورد دوره های آنلاین(وبینار) : کلیک کنید